Thursday, September 8, 2016

THEYYAM IN THE MONTH OF JANUARY

THEYYAM IN THE MONTH OF JANUARY

DATEPLACETYPE OF THEYYAMSREMARKS
Jan 1Dhanu 17Koyakkattu Veedu, Aroli,
Kannur
Paravachamundi,VishnumoorthiTheyyam at Malabar Region
Jan 1-2Dhanu 17,18Chenicherry Kottam, KannurKaduchirakkal Bhagavathi, Madayil Chamundi, Vishnumoorthi, Kannikkorumakan, Nagakkanni, VeeranDate is confirmed in 2011
Jan 1-8 Dhanu 17-24Pullupi Valluvankadavu MuthappanMadappura,  KannurKalavaranirakkal,
Sarpabali,Ganapathihomam,Kalasam Varavu,Kalasam Ezhunnallathu,
Bhagavathi, (vellatam,Theyyam), Kalikkappat, Gulikan (vellatam,
Theyyam), Muthappan Vellatam,Thiruvappana,
Date is confirmed in 2011
Jan 2-3 Dhanu 18-19Cheruvakkara Kuruvan Parambu, ,Viswakarma Kshethram,  KannurBali, Arayilchukannamma, Thaiparadevatha, Vishnumurthi etcDate is confirmed in 2011
Jan 2-4 Dhanu 18-20Kanjirakkunnu Muthappan Kshethram, KannurMuthappan Vellatam,Thiruvappana,
Ganapathihomam, etc.
,,
Jan 2-4 Dhanu 18-20Kanayannur Kanjirakkunnu MuthappanKshethram,  KannurSudhikalasam,Ganapathihomam,
Kalikkappattu, Kalasam Varavu,
Malayirakkal,Muthappan Vellatam,
Thiruvappana, etc.
,,
Jan 2-4 Dhanu 18-20Ayyankuni Madappura TrustMuthappan Kshethram,  KannurMuthappan Vellatam, Gulikan Vellatam,Gulikan, Thiruvappana,,
Jan 2-4 Dhanu 18-20Kallai Kannoth Kavullaparambil Kshethram,  KannurGanapathihomam, Sasthappan Kalasam,Kudiyattam, Thampuratti Theyyam,
Sasthappan,
Potan Deivam Kottipadal,
Kurathibhagavathi Vellatam,
Thaiparadevatha Kudiyatam,
Vishnumurthi,Gulikan,
Pottan Thira, Agnisayanam, Balithira, Thaiparadevatha,
Guruthitharpanam, etc.
,,
Jan 2-4 Dhanu 18-20Kunnathu Davoor Karimkali Temple,  KannurPonmakan, Gulikan, Theechamundi,Bappuran, Karimkali, KaikolanDate is confirmed in 2011
Jan 3 Dhanu 19Padijittam muri Methada Madappura, KannurMuthappan, Thiruvappana, Bhagavathi,,,
Jan 3-4 Dhanu 19-20Nalonnil Sree Bhagavathi PottanDharma Deivasthanam, KannurSree Bhagavathi,Dharmadeivam, Pottandeivam, Panayargurikkal, Chittothgurikkal, Kurathi, Sthanagulikan, JapagulikanDate is confirmed in 2011
Jan 3-4 Dhanu 19-20Edathatta Changolath Sree Kurathi Bhagavthi Kshethram,  KannurKandanarkelan theyyam, Vayanatukulavan
theyyam, Kunharakurathiamma theyyam, Thekkan Gulikan theyyam, Madayil
Chamundi theyyam, Kudiveeran theyyam, Bhagavthi theyyam
Date is confirmed in 2011
Jan 3-6 Dhanu 19-22Areekkulangara Muchilot Kavu, KannurDharmadeivam, Narambil Bhagavathi,Vishnumoorthi, Kannagat Bhagavathi, Puliyurkali, Muchilot BhagavathiNo theyyam festival, Temple is under renovation work
Jan 3,4,5 Dhanu 19-21Kaitheri Muchilot Kshetram, KannurPuliyoorkali theyyam, Kannangat Bhagavthi theyyam, Narambil Bhagavthi theyyam, Muchilot Bhagavathi theyyamDate is confirmed in 2011
Jan 4-5 Dhanu 20,21Paliyathu Valappu Kolathattilam,  KannurPottan Deivam,,
Jan 4-5 Dhanu 20,21Payyan Valappu Kathivanoor Veeeran kshethram, KannurKathivannur Veeran,
Gurikkal, Gulikan
,,
Jan 4-5 Dhanu 20,21Chemmaniyan Kavu,  KannuTheyyams,,
Jan 4-6 Dhanu 20-22Eeyyapuram Ivar ParadevathaTemple,  KannurKarinthirinair, Kandapuli,
Marapuli,Pulimaruthan, Kalapuli, Puliyoorkannan, Pulikandan,
Paliyoorkali, Vishnumoorthi, Gulikan, Kundoorchamundi, Kurathi
,,
Jan 5 Dhanu 21Kozhukkal Polleridathil Kavu, KannurVishnumoorthi,,
Jan 5-6 Dhanu 21,22Thenangot Chamundi temple,KannurVeeran , Veerali, Puthiya Bhagavathi,Thaiparadevatha,,,
Jan 5 – 7 Dhanu 21 – 23Chellatton ThaiparadevathaKshethram , KannurVettaikkorumakan, Urppazhassi, Thaiparadevatha,Date is confirmed in 2011
Jan 5-8 Dhanu 21-24Udayapuram Temple, Near Govt High School, KannurPullurkali theyyam, Puthiya Bhagavathi theyyam, Karinthirinair theyyam, Kurathiamma theyyam, Veeran theyyamDate is confirmed in 2011
Jan 5 – 8 Dhanu 21 – 24Pattuvam Mullul Puthiya BhagavathiTemple,  KannurPuthiya Bhagavathi theyyam, Veeran theyyam, Veerali theyyam ,Paradevatha theyyam.Date is confirmed in 2011
Jan 5-9 Dhanu 21 -25Peringome Kannangatt BhagavathiTemple,  Kannur7th Ear. Mor. – Puliyoorkali, Kuppol
Chamundi, Vallyarkulangara Bhagavthi, Uchathotam, Pulikandan, Vellatam,
Kundor Chamundi, Anthithotam, Pulikandan Theyyam. 8th- Kuppol Chamundi,
Raktha Chamundi, Vishnumoorthi, Koolanthatil Bhagavthi, Pulikandan
theyyam.
Date is confirmed in 2011
Jan 6 -7 Dhanu 22 – 23Kannapuram Muthappan Madappura,KannurThiruvappana, MuthappanDate is confirmed in 2011
Jan 6Dhanu 22Veerabadra Temple, Keeniyanpuzha, KannurVeerabadran,,
Jan 6-7Dhanu 22-23Konnothu Vayanattukulavan Temple ,KannurThiruvappana, Muthappan,,
Jan 7-8Dhanu 23-24Venduttai Chalil Madappura,KannurThiruvappana, Muthappan,,
Jan 7-9Dhanu 23-25Meloor Muchilot Kavu, KannurMuchilot Bhagavathi theyyam, Narambil
Bhagavthi theyyam, Vishnumoorthi theyyam, KannangatBhagavathi theyyam,
Puloorkali theyyam, Pothi theyyam, Chamundi theyyam
Date is confirmed in 2011
Jan 8-9 Dhanu 24-25Edavalathu Kottam, NearGovt. High School,KannurKannikkorumakan, Ambotti,Kaikolan, Thaiparadevatha,,,
Jan 8 – 9 Dhanu 24 – 25Kakkad Muthappan Kshethram,  KannurMuthappan Vellatam, ThiruvappanaDate is confirmed in 2011
Jan 8 – 9 Dhanu 24 – 25Mavilayi Klyadan Thekkeveedu Kalaristhanam,   KannurGurunathan (Payatu) Panchamoorthi theyyamDate is confirmed in 2011
Jan 8-11 Dhanu 24- 27Kunnavu Muchilot Kavu, KannurPuliyoorkali theyyam, Kannangat
Bhagavthi theyyam, Narambil Bhagavthi theyyam, Vishnumoorthi theyyam,
Muchilot Bhagavathi theyyam, Aradikkal etc.
Date is confirmed in 2011
Jan 9 Dhanu 25Vannathan Kandi GurusthanaKshethram,  KannurGurudevan Vellatam, Gulikan,,
Jan 9-10Dhanu 25-26Panthottam Chera,  KannurKathivannur Veeran, Irikkatheyyam,Gurikkal, Gulikan,,
Jan 9-11Dhanu 25-27Chenaprathu Nambyadi Temple, KannurGulikan theyyam, Chamundi theyyam, Vayanattukulavan theyyam, Padaveeran theyyam.
Kolamaram Theeyatam
Date is confirmed in 2011
Jan 9-12 Dhanu 25-28Kandoth Sree Kurumba Temple, KannurPoolingeel Deivam, Ivar Theyyam,
Kundor Chamundi, Madayil Chamundi
,,
Jan 10-11 Dhanu 26-27Peringome Perinthatta Peringeth Tharavadu Kshethram, Kannur10th Mor.- Sree Bhootham theyyam,
Karanavar theyyam, etc. 11th . Mor.- Vattappara Bhagavthiamma theyyam,
Vishnumoorthi theyyam, Vellarkulangara Bhagavthi theyyam
Date is confirmed in 2011
Jan 10-12 Dhanu 26-28Kannapuram Thekkan KariyathanKottam,  KannurThekkan Kariyathan theyyam,
Thaiparadevatha theyyam, Kaikkolan theyyam, Vishnumoorthi theyyam,
Pookuttisasthappan theyyam, Bhairavan theyyam, Uchitta theyyam, Karival
Bhagavathi theyyam, Gulikan theyyam, etc.
Date is confirmed in 2011
Jan 10 -13 Dhanu 26-29Narath Muchilot Bhagavathi Kshethram,  KannurKannangat Bhagavathi theyyam, Narambil Bhagavthi theyyam, Puliyookali theyyam,Muchilot Bhagavathi, Vishnumoorthi etcDate is confirmed in 2011
Jan 10 -13 Dhanu 26-29Mookunnu Sree Payatiyal Bhagavthi Kshethram, KannurVishnumoorthi theyyam, Rakthachamundi
theyyam, Payatiyal Bhagavthi theyyam, Kundor chamundi theyyam, Bhairavan
theyyam, Gulikan theyyam, Thaiparadevatha thyeyyam.
Date is confirmed in 2011
Jan 10 – 13 Dhanu 26- 29Anchuthengil Ivar Paradevatha Temple,Kannom, Ezhome (via) Payangadi, KannurPullurkali, Pullikarimkali,,Puthiya
Bhagavathi, Karinthirinair, Kurathi, Kundorchamundi, Vishnumoorthi,
Pulikandan, Karanavar, Pulimaran, Veeran, Veerali, Kandapuli, Marapuli,
Kalapuli.
Date is confirmed in 2011
Jan 10 – 13 Dhanu 26- 29Payyanur Kandoth Koorumba Bhagavthi Kshethram,  KannurTheyyam Kaliyatam. Other functions include Thalapoli, Sinkarimelam, Kavadiyatam, Karakatam, Ammakudam, Mayilatam etc.Date is confirmed in 2011
Jan 11-12Dhanu 27-28Padannakkara Madam, Kariyadu,(via) Thalasseri, KannurTheyyam Kaliyattam,,
Jan 11-12 Dhanu 27-28Thalasseri Laxmipuram Bhagavthi Kshethram,  KannurBhagavthi theyyam, Muthappan theyyam, Sasthappan theyyam, Gulikan theyyam, Agneeswary theyyamDate is confirmed in 2011
Jan 11-12Dhanu 27-28Kadavamkottu, Tharavadu, KannurDharmadeivam, Thaiparadevatha,Vyanattukulavan,
Vishnumoorthi, Gulikan
,,
Jan 11-12Dhanu 27-28Veerppadu, Muthappan Kshethram,KannurMuthappan, Thiruvappana,,
Jan 11-13 10 Dhanu27-29Payyanur Perinthatta Kalakattu Illam,  KannurKarinkutti Sasthan theyyam, Bhairavan
theyyam, Karival Uchitta theyyam, Urpazhassi theyyam, Vishnumoorthi
theyyam, Kurathi theyyam, Thaiparadevatha theyyam
Date is confirmed in 2011
Jan 11-14 Dhanu 27-30Chirakutti Puthiya Kavu (Vayalile Kottam),  KannurPanchuruli theyyam, Aariyam Pookani
heyyam , Raktha Chamundi theyyam,Vishnumoorthi theyyam, Thaiparadevatha
theyyam, Bappooran theyyam, Pazhassiyil Bhagavathi theyyam, Veerali
theyyam, Thottumkara Bhagavathi theyyam
Date is confirmed in 2011
Jan 12-13Dhanu 28-29Illikkunnu Kizhakke Kallarakkandi Muthappan Madappura, KannurMuthappan, Thiruvappana,,
Jan 12-14Dhanu 28-30Nillangal Thundiyil Muthappan Madappura,  KannurMuthappan, Thiruvappana,,
Jan 13 Dhanu 29Moolayil Chonnamma Temple, KannurBhagavathi, Chonnamma,,
Jan 14-16Dhanu 30-
Makaram 2
Panakkat Kurumba Bhagavathi Temple, KannurKoorumba Bhagavathi, Thalappoli,,
Jan 14-17Makaram 1-4Cherupuzha Thirumeni Chattiyukavu, Kannur16th Evening – Theyyam Kaliyatam. Chattiyurkavu Bhagavathi theyyam, Pottandeivam. 18th Noon – Closing Ceremony.Date is confirmed in 2011
Jan 14-19Makaram 1-6Mangottu Kavu, Peringadi,
, Kannur
Bhagavathi, Kuttichathan,,
Jan 14-20 Makaram 1-7Vengara Kizhakkarekavu Puthiya Bhagavthi Kshethram,  KannurKizhakkara Chamundi , Thaiparadevatha and other theyyamDate is confimd in 2011 (Grand theyyam festiaval after a gap of 15 years and performs more than ten theyyam).
Jan 15Makaram 2Cheruvathur Kattuthala Kalichan Devasthanam,  Kasaragod7 pm. Kalichan TheyyamDate is confirmed in 2011
Jan 15Makaram 2Punnolakandy Kavu,  KannurAngakkaran, Bapporan,,
Jan 15 – 16 Makaram 2 – 3Edakkepuram Odan Kottam,KannurKathivanoor Veeran Thotam, Kathivanoor Veeran Theyyam, Kurikkal Theyyam, Gulikan, etc.Date is confirmed in 2011
Jan 15-16 Makaram 2-3Thrikaripur Olavara Theeyanakkan Kshethram, Kasaragod15th- Theyyam Thotam, 16th Early
Morning.- Narambil Bhagavthi theyyam, Angakulangara Bhagavathi theyyam,
Vishnumoorthi theyyam etc.
Date is confirmed in 2011
Jan 15-16 Makaram 2-3Kadannappalli Padinharekkara Edavan Thottaprath Tharavadu Kshethram, KannurSreebhootham theyyam, Kakkara
Bhagavathi theyyam, Vishnumoorthi theyyam, Veeran Chira Bhagavthi,
Kudiloru, Periyat Chamundi theyyam
Date is confirmed in 2011
Jan 15-16 Makaram 2-3Pungamchal Kalari Bhagavthi Kshethram, Kasaragod15th Theyyam thotam.- 16th.- Vadakkevalappil Chamundi, Dhandyaganath Bhagavthi, Koodeyullor, Kandathil Malliyodan theyyamDate is confirmed in 2011
Jan 15-16 Makaram 2-3Chala Kannoth Madapuura Sree Muthappan Kshethram,
Kannur
Muthappan Vellatam, Thiruvappana,Gulikan Deivam, Karanavar Theyyam, Ilayidath Bhagavathi, etc.Date is confirmed in 2011
Jan 15-16 Makaram 2-3Pilachikkara DandiyanganathBhagavathi Kshethram,KannurGanapathihomam, Kalasabhishekam, Cheriya Bhagavathi,
Chamundeswari, Paradevatha, Dandiyanganath Bhagavathi, Kariyadath Chamundi, Pottan Thayyam etc.
,,
Jan 15-16 Makaram 2-3Narath Viswakarma UrpazhassiKshethram,KannurTheyyam Kaliyatam,
Devanmar Thotam, Urpazhassi, Deivathar Vellatam, Thaiparadevatha, Vettakkorumakan, Gulikan, Nedubali,
Vadakkathi Bhagavathi, Ponmalakkari, Urppazhassi Deivam, Aradikkal
,,
Jan 15-16 Makaram 2-3Payyanur Thaineri Muthappan Madappura,  Kannur15th – Muthappan Vellatam, 16th – Early Mor. – ThiruvappanaDate is confirmed in 2011
Jan 15-16 Makaram 2-3Chennilot Madapuura Muthappan Devasthanam,  KannurGurupooja, Saktheya Pooja, Muthappan Vellatam, Gulikan Vellatam, Gulikan theyyam, Muthappan Thiruvappana etc.Date is confirmed in 2011
Jan 15-17 Makaram 2-4Kollambatta Muchilot Bhagavathi Temple, KannurMuchilot Bhagavathi,,
Jan 15-17 Makaram 2-4Mathamangalam Puniyankot Thaiparadevatha – Thekkankariyathan Kshethram,  Kannur15th. Ezhunnallath. 16th – Evening-
Theyyam Thotam, Vellatam. 17th Early Morning – Kudiveeran theyyam,
Rakthachamundi theyyam, Vishnumoorthi theyyam, Thekkankariyathan
theyyam, Kaikkolan theyyam, Thaiparadevatha theyyam.
Date is confirmed in 2011
Jan 15-17 Makaram 2-4Balathil Bhagavathi Temple,Vadakkumpad, (via) Thalaseri, KannurBhagavathi, Pullivettakkorumakan,
Ellarath Bhagavathi, Thampuratti,
Naga Bhagavathi, Nagakandan
,,
Jan 15-18 Makaram 2-5Pilathara Dermal Tharavadu Puthiya Bhagavthi Kshethram,  KannurKandanar Kelan theyyam, Puthiya
Bhagavthi theyyam, Thondachan theyyam, Kudiveeran theyyam, Kurathi
theyyam, Kundor Chamundi theyyam, Vishnumoorthi theyyam, Gulikan
theyyam.
Date is confirmed in 2011
Jan 15-18 Makaram 2-5Payyanur Edavalath Tharavadu Kshethram,  Kannur18th Morning – Kundorchamundi theyyamDate is confirmed in 2011
Jan 16Makaram 3Mattankeel OlimakalBhagavathi Kshethram, KannurDharmadeivam, Bapporiyan Deivam,
Bali Deivam, Gulikan Deivam,
Thamburatti etc.
,,
Jan 16Makaram 3Vayathoor Kaliyar Kavu,Vayathoor Panchayath,
Payam Panchayath, Kannur
Theyyam Kaliayattam,,
Jan 16-18 Makaram 17 -19Chala Kottamkunnu AdimooliyadanKshethram, Chala, Kannur16th Athiradan theyyam, Karivedan
theyyam, Gurukkal thotam. – 17th Early Morning.- Gulikan theyyam,
Adimooliyadan theyyam, 18th Early Morning.- Adimooliyadan theyyam
Thirumudi
Datei is confirmed in 2011
Jan 16-18 Makaram 3-5Kadachira Karippachal VayanattukulavanKshethram, Kadachira, KannurGurupooja, Sakthipooja,
Ganapathihomam, Vellatam,
Vayanattukulavan, Bhagavathi,
Ponmalakkari,
Puramkalan, Dharmadeivam,
Devi Devanmar, Kanalatam,
Chuttayattam, etc.
,,
Jan 16-18 Makaram 3-5Kannachankandi Mandappan Kavu,Kushoremoola, Edakkad Panchayath, KannurMandappan ( Kathivannor Veeran ),
Gurikkal Theyyam, et
,,
Jan 16 – 19 Makaram 3 – 6Kannapuram Mottammal Perunthottam Sree Neeliyar Kotam,Kannapuram, KannurNiramala, Vellatam,Vettakkorumakan Urpazhassi,
Pullivettakkorumakan, Neeliyar Bhagavathi, Kuttitheyyam, etc.
Date is confirmed in 2011
Jan 16-21 Makaram 3-8Mundametta KaitherippoyilKanhirattu Muchilot Bhagavathi Kshethram,
Kannu
Kannangat Bhagavathi, Pulloor Kali
,Muchilot Bhgavathi,
Vishnumoorthi,
Nharambil Bhagavathi,
Theyyam Aradikkal
,,
Jan 17-18 Makaram 4-5Thoniyottu Thazhekkavu ThiraMaholtsavam,KannurKaranavar Deivam,
Balikkadan Theyyam,
Yogiyar Malakkari,
Sree Koorumba Thamburatti etc.
,,
Jan 17-18 Makaram 4-5Mattanur Kallerikkara MuliyinkalMuchilot Bhagavathi Kshethram,
Kannur
Muchilot Bhagavathi,Vishnumoorthi etc.,,
Jan 17-18 Makaram 4-5Peralasseri EdakkadavuGulikan Thira,  KannuGulikan Vellatam, Gulikan etc.,,
Jan 17-18 Makaram 4-5Choyyamkode Peringa Chamundeswari Kshethram,  Kasaragod18th.- Theyyam thotam 18th.- Chamundeswari theyyamDate is confirmed in 2011
Jan 17-18 Makaram 4-5Therur Muchilot BhagavathiKshethram ,  Kannur.Muchilot Bhagavathi,Vishnumoorthi etc.,,
Jan 17-18 Makaram 4-5Payyaparamba Kalashappura,Bhagavathi Temple,KannurBhagavathi,,
Jan 17-19 Makaram 4-6Chalode Edayannur Muchilot Bhagavthi Kshethram, , Kannur17th Mor.- Ganapathi Homam, Koodiyatam
(Night), Theyyam Thotam (Night). 18th.- Morning- Kannangat Bhagavthi
theyyam, Pulloorkali theyyam, Uchathotam, Vellatam (Pullorkanna,
Urpazhassi Deivathar), 19th.- Narambil Bhagavthi theyyam, Kannangat
Bhagavthi Theyyam, Vishnumoorthi theyyam, Muchilot Bhagathi theyyam.
Vishnumoorthi
Date is confirmed in 2011
Jan 17-19 Makaram 4-6Kottila Puthiyabhagavathi Temple,Near Kottila High School,
Kannur
Puthiya Bhagavathi,Badrakali, Veerali, Veeran,
Vishnumoorthi
,,
Jan 17-19 Makaram 4-6Punnolakandy Kavu, Kallithazha, KannuAngakkaran, Bappuran,Pothi, Gulikan, Elladath
Bhagavathi, Kuttichathan,
Kandakarnan
,,
Jan 18Makaram 5Nullikandi Temple, Naravoor,Kuthuparamba, KannurTheyyam Kaliyattam,,
Jan 18Makaram 5Puthiyakottam, Elayavoor, KannurTheyyam Kaliyattam,,
Jan 18-19 Makaram 5-6Moorkoth Madappura Muthappan Kavu, KannurThiruvappana Muthappan,,
Jan 18-19 Makaram 5-6Blathur Muthappan Madappura, KannurThiruvappana Muthappan,,
Jan 18-19 Makaram 5-6Payyanu Annur Vannadil Yogee Madam, KannurKurathiamma Theyyam, Bhairavan
theyyam, Raktha Chamundi theyyam, Kundor Chamundi theyyam, Thurakkarathi
theyyam, Vishnumoorthi theyyam
Date is confirmed in 2011
Jan 18-19 Makaram 5-6Koodali Madappura MuthappanKshethram, KannurMuthappan, Uthiralan Pothi,Gulikan,,
Jan 18-19 Makaram 5-6Maruthayi Kalasappara Madappura Muthappan Kshethram,
Kannur
Thiruvappana, Perumbesan,Pulliyali Bhagavathi, Karimkali,,
Jan 18-20 Makaram 5-7Vellarikundu Parappa Thali Kshethram,  Kasaragod18th Theyyam Thotam.- 19th Morning.-
Chamundi theyyam, Vishnumoorthi theyyam, (Evening) Theyyam Thotam. 20th
Morning.- Chamundi theyyam, Vishnumoorthi theyyam, Padinhare Chamundi
theyyam, Gulikan theyyam
Date is confirmed in 2011
Jan 18-20 Makaram 5-7Muchilot Bhagavathi Temple,Aniyeri, Kuthuparamba, KannurMuchilot Bhagavathi, Puliyookali,
Narambil Bhagavathi, Vishnumoorthi
,,
Jan 18-20 Makaram 5-7Thottada Kizhunna ParakkandiKshethram,KannurMuthappan Vellatam,Kurumba
Bhagavathi,
Balikkandan Deivam,
Yogiyar, Malakkari,
Yogeeyareeswaran etc.
,,
Jan 18-21 Makaram 5-8Thattummal Narambil BhagavathiKshethram ,KannurBhagavathi, etc.,,
Jan 18-21 Makaram 5-8Peringome Kuttoor Mylancheri Puthiya Bhagavthi Kshethram,  KannurTheyyam Kaliyatam.Date is confirmed in 2011
Jan 18-23 Makaram 5-10Kuthuparamba Kunnirikkara Palakkadavu Bhagavthi – Muthappan Devasthanam,  Kannur19th Kalavara Nirakkal, 22nd.- Muthappan Vellatam, 23 Early Morning.- Thiruvappana, Meenezhunnallath, Pothi theyyam (10am)Date is confirmed in 2011NB: Any community member can enter the temple and the temple committee includes member from all the community.
Jan 19-20 Makaram 6-7Elerithattu VishnumoorthiKshethram, , KannurChamundeswari,Vishnumoorthi etc.,,
Jan 19-20 Makaram 6-7Chalil Bhagavathi Temple, KannurTheechamundi,,
Jan 19-20Makaram 6-7Punnadu Thavilakkutti Shasthan Kavu, KannurSasthappan, Gulikan,Vassorimala,,
Jan 19-21 Makaram 6-8Elambra Mundachali Hshethram,  KannurElleduth Bhagavathi theyyam, Gulikan theyyam,Vayanattukulavan theyyam etc.Date is confirmed in 2011
Jan 19-22Makaram 6-9Pothiyal Kavu, Nirmalagiri,  KannurPothi,,
Jan 20-22Makaram 7-9Kunnummal Kavu, Eruvatty, KannurBhagavathi, Kuttichathan,,
Jan 20-21Makaram 7-8Odungode Malennandi Madappura Muthappan Kshethram,  KannurMuthappan Vellatam, Gulikan Vellatam, Gulikan, ThiruvappanaDate is confirmed in 2011
Jan 20-21Makaram 7-8Chambra Mundachali See Vayanatukulavan Kshethram,  Kannur20th Gurupooja, Devipooja, Theyyam
thotam, Vellatam. 21st.-(Early Morning) Gulikan theyyam, Vayanatukulavan
theyyam, Elleduth Bhagavthi Theyyam
Date is confirmed in 2011
Jan 20-21Makaram 7-8Thana Kodapparambu Kunhar Kurathi Amma Kshethram, KannurKaliyatta Utsavam, Kurathi
Amma, etc.
,,
Jan 20-21Makaram 7-8Muttanur Muthappan Madappura, KannurMuthappan Vellatam, Thiruvappana,,
Jan 20-22Makaram 7-9Anjarakandi Mundametta Kaitheripoyil Kanhirat Muchilot Bhagavthi Kshethram, Kannur21st.- Kannangat Bhagavthi theyyam,
Pullorkali theyyam, Bhagavthi thotam. – 22nd Morning.- Narambil
Bhagavathi theyyam, Kannanagat Bhagavthi theyyam, Pullorkali theyyam,
Vishnumoorthi theyyam, Muchilot Bhagavthi theyyam
Date is confirmed in 2011
Jan 20-22Makaram 7-9Kanhangad Kodoth Pothikkal Kshethram, Kasaragod21st.- Theyyam Thotam, vellatam. –
22nd Morning.- Theyyam Thotam, Thayyam Kaliyatam, Cheralath Bhagavthi
theyyam, Padarkulangara Bhagavthi theyyam, Vishnumoorthi theyyam, Kodoth
Chamundi theyyam
Date is confirmed in 2011
Jan 20-22Makaram 7-9Pullukkara Kallara Sree Muthappan Madappura, KannurMuthappan , Gulikan, Kuttichathan, Pothi, Chamundi,,
Jan 20-23 Makaram 7-10Pandarathumkandi Puthiya Bhagavathi Kshethram, Kannur20.- Theyyam thotam, 21st.- Night.
Kudiveeran theyyam(12am). – 22nd.- Theyyam thotam, Vellatam, 23rd.-
Early Morning- Veeran theyyam, Veerali theyyam, Puthiya Bhagavthi,
Badrakali theyyam
Puthiya Bhagavathi etc
Date is confirmed in 2011
Jan 21Makaram 8Kollad Muthappan Madappura, Kuttiyattur Panchayath, KannurThiruvappana, Muthappan,,
Jan 21Makaram 8Karattu Madappura Kavu, Maganttidam Panchayath (via) Kuthuparamba, KannurThiruvappana, Muthappan,,
Jan 21-22Makaram 8-9Makreri Varaparambath Porkali Bhagavthi Kshethram,  Kannur21st.- Theyyam thotam, 22nd.- Edalapurath Chamundi, Porkali BhagavthiDate is confirmed in 2011
Jan 21-22Makaram 8-9Pannyannur Kayanattummal Devasthanam, Kannur21st.- (Evening) Gulikan Theyyam,
Sasthappan Theyyam, Vishnumoorthi theyyam. 22nd.- Early Morning.-
Gulikan Thira (Evening).- Sasthappan theyyam, Vishnumoorthi theyyam
Date is confirmed in 2011
Jan 21-22Makaram 8-9Karinthalam Andol Kunnummal Puthiyarakkal Cheralath Bhagavthi Kshethram, Karinthalam, Kasaragod21st.- Kalavara Nirakkal and other rituals. 22nd.- Early Morning.- Theyyam KaliyatamDate is confirmed in 2011
Jan 21-22Makaram 8-9Neeleswaram Marakkappu Kadappuram Vayalkandi Muthappan Kshethram,  Kasaragod21st.- (Evening) Muthappan Vellatam 22nd.- Early Morning.- ThiruvappanaDate is confirmed in 2011
Jan 21-23Makaram 8-10Kadachira Kottoor Karippachal Vayanatukulavan Kshethram,  Kannur22nd.-Theyyan Thotam, 23rd Early
Morning.- Ponmalakkari theyyam, Purankalan theyyam, Vayanatukulavan
theyyam, Bhagavthi theyyam, Dharma deivam theyyam, Devee Devanmar
theyyam.
Date is confirmed in 2011
Jan 21-23Makaram 8-10Cheruvathoor Achamthuruthi Palichan Devasthanam,  Kasaragod21st.-(Evening)Deeparadhana,
Pathiyunarthal. 22nd.- (Noon)- Kaviloot, Palichan Devan theyyam,
Karikkalon Devan theyyam. 23rd Early Morning.- Pottan theyyam, (Evening)
Chamundi theyyam
Date is confirmed in 2011
Jan 21-23Makaram 8-10Edakkad Kannachankandi Mandappan Kshethram,  Kannur21st.-(Evening)Muthappan Vellatam,
Kathivanoor Veeran thotam. 22nd.- (Noon)-Gulikan Vellatam. 23rd Early
Morning.- Kathivanoor Veeran Theyyam
Date is confirmed in 2011
Jan 21-23Makaram 8-10Kaithala Illathu Thaiparadevatha Kshethram, Kannadiparamba, (via) Puthiyatheru, KannurDharmadeivam,
Thottumkkara Bhagavathi, Valiyathampuratti,
Thaiparadevatha, Gulikan
,,
Jan 21-23Makaram 8-10Vayipparambu Pandarathumkandi Puthiyabhagavathi Kshethram, KannurTheyyan Thotam, Kudiveeran Theyyam, Kalaripayat,Veeran, Veerali, Puthiya Bhagavathi, etc.,,
Jan 22Makaram 9Eruvatti Kayyolakunnu Kshethram, Eruvatti, KannurKathivanoor Veeran,,
Jan 22Makaram 9Kallikandi Madappura Kezhallur, KannurThiruvappana, Muthappan,,
Jan 22-23Makaram 9-10Panankavil Tharavadu Sree Thaiparadevatha Kshethram,  Kannur22nd.- Theyyam thotam, Vellatam. –
23rd.- Early Morning.- Bali theyyam, Vishnumoorthi theyyam, Gulikan
theyyam, Thaiparadevatha theyyam.
Date is confirmed in 2011
Jan 22-23Makaram 9-10Erattakulangara Kakkotil Pottan Kavu,  KannurKuttichathan, Pottan, Gulikan,,
Jan 22-23Makaram 9-10Peruvachur Muthappan Madappura Kshethram, Peruvachur, KannurThiruvappana, Mananthanapothi,
Gulikan
,,
Jan 22-23Makaram 9-10Payyanur Annur Velanparambu Kshethram, Annur, Payyanur, KannurKunharakurathiamma theyyam, Pullikurathiamma theyyam, Kundorchamundi theyyam, Anthikolam, Gulikan theyyam.Date is confirmed in 2011
Jan 22-23Makaram 9-10Cheruvathoor Vadakkumbad Kandothumpurath Tharavadu Kshethram, Kasaragod22nd Evening.- Deeparadhana, Theyyam
thotam, Gurudeivam. – 23rd Early Morning.- Angakulangara Bhagavthi
theyyam, Chamundi theyyam, Padarkulangara Bhagavthi theyyam,
Vishnumoorthi theyyam, Gulikan theyyam, Uchoolikadavath Bhagavthi
theyyam purappad.
Date is confirmed in 2011
Jan 22-23Makaram 9-10Pilathara Arathil Mathradan Tharavadu Kakkara Bhagavthi Kshethram,  KannurThaiparadevatha theyyam, Kakkara
Bhagavthi theyyam, Narambil Bhagavthi theyyam, Rakthachamundi theyyam,
Vishnumoorthi theyyam, Veluthabhoothathar theyyam, Eeswaran theyyam,
Karuthabhootham theyyam.
Date is confirmed in 2011
Jan 22-23Makaram 9-10Morazha Kanhirakandi Tharavadu Kshethram,  Kannur22nd theyyam thotam.- 23rd.- Early Morning.- Pottan theyyam.Date is confirmed in 2011
Jan 22-23Makaram 9-10Naduvil Mandankandi Madappura, Kannur22nd. – Muthappan Vellatam, 23rd.- Early Morning.- Alakkunnu Chamundi theyyam, Muthappan ThiruvappanaDate is confirmed in 2011
Jan 22-24Makaram 9-11Kurumbakkad madappura, KannurThiruvappana, Mananthanapothi,,
Jan 22-30Makaram 9-17Puthiyaparambu Puthiya Kavu Bhagavathi Temple, Kannur22 to 28 Different Programs. – 29 Night.- Elamkolam, 30th Morning.- Different theyyamDate is confirmed in 2011
Jan 22-24Makaram 9-11Nidumbram Muchilot Bhagavathi Kavu,  KannurMuchilot Bhagavathi, Kannangat Bhagavathi, Pothi, Pullurkali,
Chamundi, Pulikandan
,,
Jan 22-25 Makaram 9-12Thalikavu Bhagavathi Kshethram, Kannur Town, KannurBhagavathi, Nagakanya, Valiya Thampuratti,Veeran, Veerali, Bhadrakali, Gulikan, Puthiya Bhagavathi, Nagakanyaka, Ilamkolam etc.Date is confirmed in 2011
Jan 22-25 Makaram 9-12Kanhangad Meengoth Narkolam Bhagavthi Kshethram,Kasaragod22nd.- Ezhunnallath, 23,24,25 11 am.
Vishnumoorthi theyyam, Narkaloth Chamundi theyyam.- 25th Morning
Onwards Different Theyyam Kaliyatam up to evening.
Date is confirmed in 2011
Jan 22-24Makaram 9-11Kozhur Eranhiyullathil Rayaroth Bhagavathi Kshethram,  KannurBhagavathi, Shasthappan, Veeran,Karanavar, Bhairavan, Vishnumoorthi, Sree Porkal,,
Jan 22 -24Makaram 9-10Peumbadavu Thimiri Rambem Kshethram,  Kannur22nd. – Theyyam thotam, 23rd. –
Theyyam thotam, Vellatam, Vettakorumakan, Urpazhassi. – 24th.-
Vishnumoorthi theyyam, Thaiparadevatha theyyam, Lankasree Bhagavthi
theyyam
Date is confirmed in 2011
Jan 22 -27Makaram 9-14Azheekode Mayiladathadam Elamkarumakan Kshethram,  Kannur22-27 Different Programs. – 27th Night.- Karimchamundi theyyamDate is confirmed in 2011
Jan 23-26Makaram 10-13Cherupazhassi Kandanarpoyil Muchilot Bhagavathi Kshethram,  KannurKalavaranirakkal, Kannangat Bhagavthi
theyyam, Pullorkali theyyam, Narambil Bhagavthi theyyam, Vishnumoorthi
theyyam, Muchilot Bhagavathi theyyam, etc
Date is confirmed in 2011
Jan 23-26Makaram 10-13Peringome Vadavanthoor Thondachan Kshethram, Kasragod24th Early Morning.- Thondachan theyyamDate is confirmed in 2011
Jan 22-26Makaram 9-13Panappuzha Vayalicherikkavu Bhagavathi Kshethram,  KannurNagapooja, Kaliyatam,
Theyyakolam, et
,,
Jan 22-26Makaram 9-13Myladathadam Elangarumakan Kshethrolsavam, KannurKarimchamundi, Thirunritham, etc.,,
Jan 22 -24Makaram 9-10Maniyambathu Madappura Muthappan Kshethram, KannurKalikkappat, Gulikan, Muthappan Vellatam, Thiruvappana, Elayedath Bhagavathi, Karanavar Theyyam, etc.,,
Jan 22-25Makaram 9-12Chirakkal Pattuvatheru Koorumba Bhagavathi Kshethram,  Kannur22nd.- Pooja and Other
functions.-23rd.- Ezhunnallath, Kalavara Nirakkal (6.30pm). 24th.-
Ezhunnallath, Theyyam thotam, Theyyam Purappad. 25th.Morning- Urpazhassi
theyyam, Paradevatha theyyam, Vishnumoorthi theyyam, Soolyar Bhagavthi
theyyam, Moovalamkuzhi Chamundi theyyam, Gulikan theyyam
Date is confirmed in 2011
Jan 23Makaram 10Erattengal Koovakkal Madappura,  KannurVettaikkorumakan,,
Jan 23Makaram 10Thattyod Pallippoyil Puthiya Madappura ,  KannurMuthappan, Gulikan,
Rudrala Bhagavathi
,,
Jan 23Makaram 10Sree Valiya Cherukoth Bhagavathi Temple, KannurBhagavathi, Thoovakkari,
Malakkari, Sasthappan
,,
Jan 23Makaram 10Madapalli Bhagavathi Kavu, Madapalli,  KannurBhagavathi,,
Jan 23-24Makaram 10-11Mambaram Kottam Kachiprath Karanavar Sasthappan,Kannur23rd Evening.- Karanavar Vellatam,
Karanavar sasthappan, Bhagavthi, Angakkaran Vellatam. 24.- Early
Morning.- Sasthappan theyyam, Angakkaran theyyam, Karanavar theyyam,
Bhagavthi theyyam
Date is confirmed in 2011
Jan 23-24Makaram 10-11Oniyen Kavu, Kodiyeri (via), KannurBhagavathi, Gulikan,,
Jan 23-24Makaram 10-11Periyanganam Vishnumoorthi Kshethram,  Kasargod23rd.- Theyyam thotam, 24th.- (Morning).- Chamundeswary theyyam, Vishnumoorthi theyyamDate is confirmed in 2011
Jan 23-24Makaram 10-11Attadappa Maniyambeth Madappura Muthappan Kshethram, KannurGulikan, Muthappan Vellatam, Thiruvappana,,
Jan 23-24Makaram 10-11Elayavoor Vattakkatil Bhuvaneswari Kshethram,  KannurSasthappan theyyam, Gulikan theyyam , Raktheswari theyyam, Vellatam, etc.,,
Jan 23-25Makaram 10-12Velladakkal Bhagavathi Temple,  KannurDharma Deivam theyyam , Bali theyyam ,
Kakkara Bhagavathi theyyam, Vendekkal Bhagavathi theyyam, Madayil
Chamundi theyyam, Vishnumoorthi theyyam, Gulikan theyyam
,,
Jan 23-25Makaram 10 – 12Vattakkatil Bhuvaneswari Kshethram, KannurSasthappan theyyam, Gulikan theyyam , Raktheswari theyyam , Kalaswaroopam Kaliyattam etc.,,
Jan 23-26Makaram 10-13Cherupazhassi Kandanar Poyil Muchilot Bhagavathi Kshethram, KannurTheyyakolangal, Kannangat Bhagavthi
theyyam, Pulloor Kali theyyam, Narambil Bhagavthi theyyam, Vishnumoorthi
theyyam, Muchilot Bhagavathi theyyam, etc.
Date is confirmed in 2011
Jan 23-26Makaram 10-13Kanoth Kshethram Thottada, KannurSakthipooja, 25thMorning.- Sasthappan
theyyam, (Evening) Sasthappan, Gulikan theyyam, Vishnumoorthi theyyam.-
26th Morning.- Gulikan theyyam, etc.
Date is confirmed in 2011
Jan 23-25Makaram 10-12Meppad Vayanattukulavan Kshethram,  KannurKalavara Nirakkal, Chootathatam,
Melerichatam, Vayanattukulavan theyyam, Gurukaranavar theyyam, Gulikan
theyyam, Veeran theyyam , Elleduthu Bhagavathi theyyam, etc.
,,
Jan 23-26Makaram 10-13Kottakkunnu Puthiya Bhagavathi Kshethram,  KannurGanapathi Homam, Theyyakolangal, Puthiya Bhagavathi theyyam, etc.,,
Jan 24 – 26 Makaram 11 – 13Vishwakarma Devi Temple, Varam, Kannur24.- Evenin .- theyyam thotam, 25th Evening. – Theyyam thotam, Vellatam,. – 26h Early Morning.- 3 am. Theyyam Kaliyatam StartingDate is confirmed in 2011
Jan 24 – 26 Makaram 11 – 13Payyanur Alanthatta Madavathilkkal Kshethram,  Kannur24.- Eenin .- theyyam thotam, 25th Evening. – Theyyam thotam, Vellatam,. – 26h Early Morning.- 9 am. Theyyam Kaliyatam StartingDate is confirmed in 2011
Jan 24 – 27 Makaram 11 – 14Payyanur Mavicheri Bhagavthi Kshethram,  KannurTheyyam KaliyatamDate is confirmed in 2011
Jan 25-26Makaram 12-13Kadambur Poothilattu Madappura, Kannur25th Evening – Muthappan
Malayirakkal, Muthappan Vellatam, Gulikan vellatam, Ponmalakkari Thotam,
Kalikkappat.- 26th Early Morning.- (3am) Gulikan theyyam, Ponmalakkari
theyyam, Muthappan Thiruvappana, Karanavar Theyyam, Elayidath Bhagavthi
theyyam
Date is confirmed in 2011
Jan 24-25Makaram 11-12Pattuvatheru Vettaikkorumakan Temple, Pattuvatheru,  KannurVetaikkorumakan theyyam, Urppazhasi
theyyam, Thaiparadevatha theyyam, Moovalam Kuzhi Chamundi theyyam,
Padaveeran theyyam, Vishnumoorthi theyyam, Chooliyar Bhagavathi theyyam
,,
Jan 24-25Makaram 11-12Attadappa Maniyambeth Madappura Muthappan Kshethram,Kannur24th.-Muthappan Vellatam, 25th.- ThiruvappanaDate is confirmed in 2011
Jan 24-25Makaram 11-12Palayikkara Pulikunnathu, Madappura, KannurMuthappan, Gulikan, Pothi,
Kuttichathan theyyam, Karanavar theyyam
,,
Jan 24-25Makaram 11 -12Palathai Muthappan Madappura, KannurMuthappan,etc.,,
Jan 24-25Makaram 11-12Koodali Thatiyod Pallipoyil Madappura Muthappan Kshethram, KannurGanapathi Homam,
Muthappan Vellatam, Gulikan, Thiruvappana,etc.
,,
Jan 24-25Makaram 11-12Kunnanangad Kothammare Valappil Tharavadu,  KannurVayanattu Kulavan theyyam, Kandanar Kelan theyyam, Kudiveeran theyyam, Kundor Chamundi theyyam, Kurathi theyyam, Gulikan theyyam,,
Jan 24-25Makaram 11-12Alakkad Muthappan Madappura, KannurMuthappan Vellatam, Thiruvappana,etc.,,
Jan 24-26Makaram 11-13Koroth Bhagavathi Kshethram, , Kannur24th.- Kalavara Nirakkal,
Ganapathihomam.25th.- Gulikan Vellatam, Thekkankriyathan Vellatam,
Thaiparadevatha Thotam.- 26th. Early Morning – Gulikan Theyyam, Thekkan
Kariyathan theyyam, Thaiparadevatha theyyam
Date is confirmed in 2011
Jan 24-26Makaram 11-13Parai Madappura,Kizhakke Kadhiroor ,KannurGulikan theyyam, Pothi theyyam, Kuttichathan theyyam, Karanavar theyyam etc,,
Jan 24-26Makaram 11-13Kallamala Mademmal Chamundeswari Temple,  KannurChamundeswari theyyam etc.,,
Jan 24-28Makaram 11-15Kanhangad Mallyote Devalayam, Kasaragod24th.- Kshehram Poojas and rituals,
25th.- Morning Poojas. Night. – Theyyam Kooodal, Theyyam Purappad.-
26th.- 10 am. Monin onwads theyyam Puappad. – (Niht) Firework display
and other programs. 27.- 4 am. Puthiya Bhagavthi theyyam and other
theyyam. (Night) Other functions. 28 th.- 10 am. Different theyyam up to
evening.
Date is confirmed in 2011
Jan 25Makaram 12Mavicheri Muthappan Madappura,  KannurMuthappan, Thiruvappana,,
Jan 25Makaram 12Nidumbram Madappura, KannurMuthappan theyyam, Thampuratti theyyam, Gulikan theyyam, etc..,,
Jan 25Makaram 12Pullivettaikkorumakan Temple, KannurPullivettaikkorumakan theyyam etc.,,
Jan 25 – 26 Makaram 11 – 12Edathatta Kathivanoor Veeran Devasthanam, Kannur25th Theyyam thotam, Kathivannoor Veeran theyyam, Gulikan theyyam, Kudiveeran theyyam, Thekkan Gulikan theyyamDate is confirmed in 2011
Jan 25-26Makaram 12-13Eekkiltteri Kunkachi Kavu ,  KannurBhagavathi theyyam, Chamundi theyyam, Gulikan theyyam, Kuttisasthappan theyyam, etc.,,
Jan 25-26Makaram 12-13Mundayad Pallivettakorumakan Arooda Kshethram, Kannur25th Theyyam thotam Vellatam, 26th.- Theyyam kaliyatamDate is confirmed in 2011
Jan 25-26Makaram 12-13Kadambur Puthilat Muthappan Madappura, KannurGanapathi Homam, Muthappan Vellatam, Elayidath Bhagavathi theyyam,Thiruvappana, Gulikan theyyam, Karanavar Theyyam etc,,
Jan 25-27Makaram 12-14Muringeri Palakkezhu Bhagavathi Kshethram,  Kannur25th Pooja and Other Functions. 26th
Evening.- Muthappan Vellatam, Bootham,Gulikan theyyam, Ilayidath
Bhagavathi theyyam, 27th Morning.- Palakkeezhu Bhagavathi theyyam,
Karanavar Theyyam etc.
Date is confirmed in 2011
Jan 25-26Makaram 12-13Sree Aruvayal Kuttichathan Temple Erinagal, KannurKuttichathan theyyam, Gulikan theyyam, Ayyan Deivam theyyam, Bhagavathi theyyam etc.,,
Jan 25-26Makaram 12-13Mauvancheri Muthappan Temple , KannurMuthappan , Thiruvappana.,,
Jan 25-29 Makaram 12-16Valapattanam Muchilot Kavu,Chirakkal, Kannur25th.- Kalavara Nirakkal, 26, 27, 28th
Morning Kannangat Bhagavthi theyyam, Pullorkali theyyam, (Evening)
Theyyam Thotam, Karivedan Theyyam. 29th Morning.- Narambil Bhagavthi
theyyam, Kannangat Bhagavathi theyyam, Poliyoorkali theyyam,
Vishnumoorthi theyyam, Muchilot Bhagavathi theyyam
Date is confirmed in 2011
Jan 26-27Makaram 13-14Vattiyara-Kottamthalachi Bhagavathi Kavu,  KannurKottamthalachi Bhagavathi theyyam, Thaiparadevatha theyyam, Perumbeshan theyyam etc,,
Jan 26-28Makaram 13-15Morazha Edakkepravan Muthappan Madappura, KannurMuthappan Vellatam, Thiruvappana, Gulikan theyyamDate is confirmed in 2011
Jan 26-29Makaram 13-16Aanakkeel Ivar Paradevatha Temple, KannurKarinthirinair theyyam, Kandapuli
theyyam, Kalapuli theyyam, Pulimaruthan theyyam, Puthiya Bhagavathi
theyyam, Veeran theyyam, Veerali theyyam, Pulikandan theyyam,
Puliyoorkannan theyyam, Pullikarimkali theyyam, Puliyoorkali theyyam,
Vishnumurthi theyyam, Kundoor Chamundi theyyam, Kurathi theyyam.
,,
Jan 27Makaram 14Kaipram Tharavadu Chengal, KannurVishnumurthi theyyam, Rekthachamundi theyyam, Gulikan theyyam, Thaiparadevatha theyyam,
Narambil Bhagavathi theyyam theyyam, Bootham theyyam, Nagakanni theyyam
,,
Jan 27Makaram 14Pothiyodathu Kavu, Theroor, KannurPothi theyyam etc.,,
Jan 27-28Makaram 14-15Mullool Vayambrath Sree Madayil Bhagavthu Kshethram,  KannurrPuthiya Bhagavathiand other theyyamDate is confirmed in 2011
Jan 27-28Makaram 14-15Kalliasseri Koonathara Tharavdu Devasthanam, KannurTheyyam kaliyatam, Gulikan, Thaiparadevatha theyyamDate is confirmed in 2011
Jan 27-28Makaram 14-15Poopparamba Puthiyabhagavathi Temple,  KannurPuthiya Bhagavathi theyyam,,
Jan 27-28Makaram 14-15Payyanur Vellur Chamakkavu Puyhiya Bhagavthi Kshethram, KannurPuthiya Bhagavathi and other theyyamDate is confirmed in 2011
Jan 27-29Makaram 14-16Vilamana Puthiyabhagavathi Kshethram, KannurPuthiya Bhagavathi theyyam, Veeran
theyyam, Veerali theyyam, Bhadrakali theyyam, Kotteri Amma theyyam,
Gulikan theyyam, Muthappan theyyam
,,
Jan 27-30Makaram 14-17Pilathara Kulappuram Muthappan Madappura,  KannurMuthappan Vellatam, ThiruvappanaDate is confirmed in 2011,,
Jan 27-30 Makaram 14-17Chamakkavu, KannurThiruvarkkattu Bhagavathi,Vettaikkorumakan,
Paravakali theyyam, Panchuruli theyyam
Date is confirmed in 2011
Jan 27-30Makaram 14-17Pathottam, Arathil  Ara, KannurAayiram Thengil Chamundi,
Vishnumurthi theyyam, VallarkuIangara Bhagavathi theyyam, Urappazhassi theyyam, Vettaikkorumakan theyyam, Bootham theyyam
,,
Jan 28 Makaram 15Muchilot Bhagavathi Temple,  KannurKannangat Bhagavthi theyyam,
Puliyooukali theyyam, Narambil Bhagavthi theyyam, Vishnumoorthi theyyam,
Muchilot Bhagavathi theyyam, etc.
,,
Jan 28Makaram 15Thattyode Pallipoyil Puthiya Madappura,  KannurMadappan, Gulikan theyyam,
Rudrala Bhagavathi etc.
,,
Jan 28-29 Makaram 15-16Koodali Thazhathe Veedu, Kannur28th Night.- Kuttichathan theyyam,
Bhairavan theyyam, Raktha Chamundi theyyam, Karuval Bhagavathi theyyam,
Kandakarnan theyyam, Uchitta theyyam. 29th Night.- Kannikariyathan
theyyam, Vettaikkorumakan theyyam,Thekkan Kariyathan theyyam, Vasurimala
theyyam, Gandakarnan theyyam
Date is confirmed in 2011
Jan 28-29Makaram 15-16Kadachira Valiyamuttam Kshethram , KannurGanapathi Homam, Peedapooja, Bapporan
theyyam, Veeran theyyam, Gulikan theyyam, Karanavar theyyam,
Kuttisasthappan theyyam, Angakkaran theyyam, Elayadath Bhagavathi
theyyam, Manathana Neelakkarinkali Bhagavathi theyyam, etc.
Date is confirmed in 2011
Jan 28-29 Makaram 15-16Thaliyil Manookkara Pottan Deiva Sthanam, Kannur28th Theyyam thotam, 29th Early Morning Pottan Deivam, Gulikan theyyam, Vishnumoorthi theyyamDate is confirmed in 2011
Jan 28 -29Makaram 15 -16Koyyodan Korothu,  KannurKuttichathan theyyam, Gulikan theyyam,
Gandakarnan, Uchitta etc.
,,
Jan 28-30 Makaram 15-17Alavil Puthiya Kavu Mariyamman Kovil, Kannur28th Night.- Theyyam Thotam, Vellatam,
Koodiyattam, Gulikan theyyam, Sasthappan theyyam.- 29th.- Night.-
Veeran theyyam, Veerali theyyam, Nagakanni theyyam. – 30th.- Early
Morning.- Puthiya Bhagavathi theyyam, Badrakali theyyam, and other
theyyam
Date is confirmed in 2011
Jan 28-30 Makaram 15-17Kadachira Valiyamuttam Kavu,  Kannur28th.- Ezhunnallath, Kavil Kayaral,
Evening.- Theyyam thotam, Vellatam, 29th – Night Onwards theyyam.-
Bappooran theyyam (12am), Veeran theyyam (12.30 am) Gulikan theyyam,
Karanavar theyyam, Kuttisasthappan theyyam, Angakkaran theyyam,
Elayidath Bhagavthi theyyam, Manathana Neelakarinkali Bhagavthi theyyam
(11am), theyyam Koodiyatam (12pm)
Date is confirmed in 2011
Jan 28-30 Makaram 15-17Narath Onaparambu Viswakarma Urpazhassi Kshethram,  Kannur28th Night Theyyam Thotam, 29th.- Evening Theyyam. – 30th Morning onwards.- Different Theyyam.Date is confirmed in 2011
Jan 28-29 Makaram 15-16Kunhimangalam Panachira Kizhakkepurayil Tharavadu Devasthanam,  Kannur28th Noon Muthappan.- Evening.-
Theyyam Thotam Vellatam, 29th Morning.- Thondachan theyyam,
Vishnumoorthi theyyam, Kundor Chamundi theyyam
Date is confirmed in 2011
Jan 28 -30Makaram 15 -17Puthiyandi Temple, Ambilad,  KannurTheyyams,,
Jan 28 -30Makaram 15 -17Keezhunna Muchilot Bhagavathi Kshethram,  KannuMuchilot Bhagavathi, Theyyam Kaliyattam,,
Jan 29Makaram 16Vettaikkorumakan Temple Kunhimangalam Theru (via)  KannurThalappoli, Vettaikorumakan theyyam etc.,,
Jan 29 Makaram 16Vadakkan Kovval Bhagavathi Temple,Kunhimangalam (via)  KannurBhagavathi theyyam, etc.,,
Jan 29 Makaram 16Perumba Muthappan Madappura , KannurThiruvappana, Muthappan,,
Jan 29 Makaram 16Kulangerath Vettaikkorumakan Kshethram,  KannurVellatam, Vettakorumakan theyyam, etc.,,
Jan 29 Makaram 16Manyamangalam Vettaikkorumakan Temple, Manyamangalam, Near  KannurVettaikkorumakan theyyam, etc.,,
Jan 29 Makaram 16Panneri Kavu,  KannurVeeran theyyam, Veerali theyyam, Puthiya Bhagavathi theyyam etc,,
Jan 29 -30 Makaram 16-17Thankayam Thattarkadavu Muthappan Madappura,  Kannur29th .- Muthappan Vellatam.- 30th Early Morning.- Muthappan ThiruvappanaDate is confirmed in 2011
Jan 29 -30 Makaram 16-17Cherupuzha kakkod Sree Vayanatukulavan Kshethram,  Kannur29th .- Muthappan Vellatam.- 30th Early Morning.- Theyyam KaliyatamDate is confirmed in 2011
Jan 29 -30Makaram 16-17Mandamullathil Kshethram Mokeri,  KannurGulikan theyyam, Pothi theyyam, Asuralalanum, Makkalum theyyam etc,,
Jan 29 -30Makaram 16-17Kottayampoyil Kanathumchira Chadayath Madappura Kshethram,  KannurMuthappan, Sasthappan theyyam, Gurukaranavar theyyam, Ellarth Bhagavathi theyyam, Pothi theyyam, Vellatam, Adiyaravaravu etc.,,
Jan 29 -30Makaram 16-17Maramuriyan Chathoth Kshethram,  KannurTheyya Kaliyattam,,
Jan 29-30 Makaram 16-17Puthukkandam Sree Theechamundi Puthiya Bhagavathi Kshethram,  Kannur29th Theyyam thotam, Kazhcha Varavu, 30th Early Morning.- Puliyoorkali theyyam, Theechamundi theyyam, Puthiya Bhagavthi theyyamDate is confirmed in 2011
Jan 29 -30Makaram 16-17Kannapuram Odipram Sree Puthiyedath Bhagavthi Kshethram, Kannur29th Theyyam Thotam, Vellatam,
Elamkolam. 30th Early Mor.- Pottan Deivam, Gulikan theyyam,
Vishnumoorthi theyyam, Puthiyedath Bhagavthi theyyam.
Date is confirmed in 2011
Jan 29 -31 Makaram 16-18Pathiriyad Paduvilanchal Bhagavathi Kshethram,  KannurBhagavathi, Theyyam Kaliyattam,,
Jan 30 Makaram 17Kalliasseri Perumbuzha Achan Kshethram, KannurPerumbuzha Achan Theyyam,,
Jan 30 Makaram 17Edayannoor Majakkunnu Madappura,  KannurThiruvappana , Muthappan,,
Jan 30-31Makaram 17-18Koyyodan Koroth Kshethram,  Mahe30th.- Theyyam thotam. 31st.- Morning 9
onwards.- Kuttichathan theyyam (47 Numbers at a time), Agnigandakarnan
theyyam, Karanavar theyyam, Thekkan Gulikan theyyam, Sasthappan theyyam,
Uchitta Bhagavathi theyyam, Vishnumoorthi theyyam etc.
Date is confirmed in 2011
Jan 30 -31Makaram 17-18Payyanur Kokkanisseri Town Karinchamundi Kshethram,  Kannur31 Early Morning.- Karimchamundi theyyamDate is confirmed in 2011
Jan 30 -31Makaram 17-18Edancherry Alinkeezhil Temple, KannurKarimchamundi theyyam,,
Jan 30 -31Makaram 17-18Iriveri Korambeth Adimooliyar Kshethram, KannurTheyyam Kaliyatam,,
Jan 30 -31Makaram 17-18Marikkod Pothikkottam, Muzhappala, KannurPothi theyyam,,
Jan 30 -31Makaram 17-18Puthiya Kavu, Panoor (via) KannurSeeverkolli, Raktheswari theyyam, Kuttichathan theyyam, Nagabhagavathi theyyam, Gulikan theyyam,,
Jan 30 -2M akaram 17-20Chalathur Puthiya Bhagavthi Kshethram, KannurTheyam KaliyatamDate is confirmed in 2011
Jan 31-Feb 1Makaram 18-19Puthiyadathu Gandakarna Temple, KannurGandakarnan theyyam , Vasurimala theyyam,,
Jan 31Makaram 18Thavarul puthiya Bhagavathi Temple, KannurPuthiyabhagavathi theyyam, Veeran theyyam, Veerali theyyam, Bhadrakali theyyam,,
Jan 31-Feb 1 Makaram 18 -19Puthiyaparambeth Devasthanam, KannurTheyyam KaliyatamDate is confirmed in 2011
Jan 31-Feb 1Makaram 18 -19Aniyeri Muchilot Bhagavathi Temple, Aniyeri, KannurMuchilot Bhagavathi theyyam, Kannangat
Bhagavathi theyyam, Narambil Bhagavathi theyyam, Pullorkali
theyyam,Vishnumurthi theyyam, Pulikandantheyyam
,,
Jan 31-Feb 1Makaram 18-19Valankichal Kizhakkekarammal Verukandikkavu, KannurSasthappan theyyam, Gulikan theyyam,
Chamundi theyyam, Bhairavan theyyam, Pothi theyyam, Karanavar theyyam,
Uchitta theyyam, etc.
,,
Jan 31-Feb 1Makaram 18-19Payyanur Annur Vannadil Yogi Madam,  KannurKurathiamma Theyyam, Bhairavan
Theyyam, Rakthachamundi theyyam, Kundorchamundi theyyam, Thurakkarathi
theyyam, Vishnumoorthi theyyam etc.
Date is confirmed in 2011
Jan 31-Feb 1Makaram 18-19Kadannappali Rayarothidam Someswari Kshethram, Kannur31st night.- Karinchamundi theyyamDate is confirmed in 2011
Jan 31-Feb 1Makaram 18-19Keezhara Ariviruthi Tharavadu Mamballi Bhagavathi Kshethram, Thara, KannurVayanattu Kulavan theyyam, Mamballi Bhagavathi theyyam, Kandanar Kelan theyyam, Kudiveeran theyyam, etc.,,
Jan 31-Feb 1Makaram 18-19Pattuvam Sree Muthukuda Dhooliyankavu Bhagavathi Kshethram, KannurTheyyam KaliyattamDate is confirmed in 2011
Jan 31-Feb 1Makaram 18-19Eramam Thullikunnu Kshethram,  KannurTheyyam Kaliyattam,,
Jan 31-Feb 1Makaram 18-19Munderi Puthiya Bhagavathi Kshethram, KannurBadrakali theyyam, Elamkolam,
Veeran, etc.
,,
Jan 31-Feb 1Makaram 18-19Payyanur Mambalam Bhagavathi Kshethram,  KannurTheyyam Kaliyattam,,
Jan 31-Feb 1Makaram 18-19Kuttoor kannangat Bhagavathi Kshethram,  KannurKannangat Bhagavathi theyyam, etc.,,
Jan 31-Feb 1 Makaram 18-19Ponnyam Nalupurakkal Bhagavthi Kshethram,  Kannur31st.- Theyyam thotam, Vellatam, 1st
Monin.- Kuichahan theyyam, Karanavar theyyam, Porkali Bhagavthi theyyam,
Theechamundi, Gandakarnan theyyam, Gulikan theyyam, Bhagavathi theyyam
Date is confirmed in 2011
j an 31-Feb 1 Makaram 18-19Kudathil Madappura, East  KannurMuthappan, Thiruvappana theyyam, Gulikan theyyam,,
Jan 31-Feb 1 Makaram 18-19Puthiyaparambathu Dharmadeivasthanam, Anjampeedika, KannurGandakarnan theyyam, Bali theyyam,
Vishnumurthi theyyam, Dhooliyakali Bhagavathi theyyam, Gulikan theyyam,
Dharamadeivam theyyam, Thaiparadevatha theyyam,
Date is confirmed in 2011
Jan 31-Feb 2 Makaram 18-20Kannom Velladakkathu Bhagavathi Kshrthram,  Kannur31st Evening Theyyam thotam, Vellatam.
– 1st Morning.- Bali theyyam, Madayil Chamundi theyyam, Gulikan
theyyam, Velladakkath Bhagavathi theyyam. (Night) Theyyam Thotam. – 2nd
Morning onwards Theyyam Kaliyattam up to 3 pm
Date is confirmed in 2011
Jan 31-Feb 2 Makaram 18-20Kunkachi Durga Temple Kunkachi,  KannurMalakkari, Sasthappan theyyam, Bhagavathi theyyam, Gulikan theyyam, Konkachidurga theyyam,,
Jan 31-Feb 2 Makaram 18-20Pandyancheri Pothiyodath Muchilot Bhagavathi Kshethram,  KannurTheyyam Thotam, Vellatam, Urpazhassi
Deivathar theyyam, Muchilot Bhagavathi theyyam, Kannangat Bhagavathi
theyyam, Pulloorkali theyyam, Narambil Bhagavathi theyyam, etc.
,,
Jan 31-Feb 2Makaram 18-20Poovullathil Sree Porkali Temple, Mekkunnu (via) Thalasseri, KannurVettaikkorumakan theyyam,
Manathanakali theyyam, Vasurimala theyyam, Kshethrapalakan theyyam,
Gandakarnan theyyam, Kuttichathan theyyam, Pulichamundi theyyam,
Nagakali theyyam, Sreeporkali theyyam
,,
Jan 31-Feb 3 Makaram 18-21Kadannapalli Sree Pothera Tharavadu, Kannur2nd and 3rd.- Theyyam Thotam,
Vellatam.- 3rd. – Cheppilath Amma Theyyam, Menachur Chamundi theyyam,
Pulachamundi theyyam, Vishnumoorthi theyyam, Embettu Theyyam, Bhootham
theyyam, Kaikolachan theyyam.
Date is confirmed in 2011
Jan 31-Feb 4Makaram 18-22Kottanacheri Temple,  Kannur31 st. – Ezhunnallath, Vishnumoorthi
theyyam, Vettakkorumakan theyyam, Vellakaruvedan theyyam, Thoovakkaran
theyyam, Madayil Chamundi theyyam, Raktha Chamundi theyyam, Patarum
Kidanalum theyyam, Pattar Bhagavthi theyyam.- 1 st and 2nd Night Theyyam
hoam, Vellatam and Other Cultural Program. 3rd.- Kazhavaravu and
theyyam. .- 4th Early Morning onwards Different theyyam up to evening.
Date is confirmed in 2011

No comments:

Post a Comment